Radek Marszałek

Numer = 111-48-05-76

Poczta e-mail = radek.marszalek@gazeta.pl

Adres WWW =

Stowarzyszenia -
Mieszkańcy Ziemi
SMB

Kursy -
Ocena okresowa pracownika w firmie

Rekreacja -
lekkoatletyka

Studia -
Szkoła wyższe = Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Kierunek = socjologia
Od 2006 Do 2011

Miejsca pracy -
Podmiot gospodarczy = Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Stanowisko = Młodszy konsultant ds. Zakupów
Od 2007-11-01 Do 2008-03-01

Podmiot gospodarczy = ADT Fire and Security Sp. z o.o.
Stanowisko = Doradca ds. Analityki
Od 2008-04-01 Do 2008-10-01

Podmiot gospodarczy = UniCredit CAIB Poland
Stanowisko = Młodszy doradca ds. Ekonomicznych
Od 2009-03-01 Do 2009-07-01

Podmiot gospodarczy = Gabinet Psychoterapii
Stanowisko = Specjalista ds. Public relations
Od 2009-11-01 Do 2011-05-01

Podmiot gospodarczy = Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Stanowisko = Starszy specjalista do spraw analityki
Od 2011-06-01 Do